Service & underhåll

Våra Servicetekniker har en bred kunskap och erfarenheter om samtliga fabrikat på marknaden.
Vi erbjuder servicerapporter efter varje servicetillfälle i det format kunden önskar.

Enligt AFS; 2006:6.
30 § En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå fortlöpande tillsyn och
dagliga kontroller när det används.
31 § En lyftanordning skall kontrolleras och genomgå funktionsprov varje gång den tas i bruk efter
att ha varit nermonterad.
32 § Underhåll, reparation och ombyggnad skall utföras på ett sådant sätt att en lyftanordnings eller
ett lyftredskaps funktion, hållfasthet och stabilitet inte äventyras

Vi hjälper gärna till att boka tredje-parts besiktning i samband med nymontage och efter ombyggnationer.
Med professionell service håller er maskinpark längre, resulterar i ett jämnare arbetsflöde med färre driftstopp och förhöjd säkerhet.
Ett Serviceavtal med JMK Lyftdon AB är en investering för framtiden.

Vi har valt att arbeta inom en viss radie vilket gör att vi kan erbjuda korta inställningstider vid akuta reparationer. Om en produktion står stilla på grund av akuta reparationer kan det snabbt bli kostsamt, vi erbjuder därför våra servicekunder jour som ett tillval och komplement till vårt serviceavtal.

Vi besöker gärna er anläggning för att se över möjligheter och smarta lösningar för just er verksamhet.
Ring 011-28 55 70 och diskutera Serviceavtal med JMK Lyftdon AB i Norrköping.