MILJÖ ISO 14001:2015

Sedan 2016 är vårt ledningssystem certifierat enligt ISO standarden 14001:2015.
Vi jobbar ständigt med att minska vår negativa miljöpåverkan genom att effektivisera våra processer
och välja miljövänligare alternativ.

Exempel på vårt miljöarbete är;
– Utbyte av kemikaliska produkter.
– Bränslesnålare fordon.
– Effektivare planering av arbete för att minska våra transportsträckor.
– Ökad avgift för pappersfaktura från oss till kund.
– Mindre pappersanvändning genom digitalisering.

Vid frågor/intresse kring vårt ledningssystem kontakta oss på 011-28 55 76 så berättar vi gärna mer.