KVALITET ISO 9001:2015

Sedan 2016 är vårt ledningssystem certifierat enligt ISO standarden 9001:2015.

Vi jobbar med ständiga förbättringar för att utveckla vår verksamhet i rätt riktning.
Genom ett strukturerat avvikelsearbete följer vi upp eventuella brister för att säkerställa leveranser
och produktkvalitén gentemot våra kunder och leverantörer. Tillsammans arbetar vi ständigt med
att utveckla våra processer så att vi kan föra verksamheten framåt både vad gäller kvalitet och
säkerhet.

Vid frågor/intresse kring vårt ledningssystem kontakta oss på 011-28 55 76 så berättar vi gärna mer.